طرح درس جدید روزانه درس فارسی پایه ی دوم ابتدایی فایل ورد اماده شده

طرح درس جدید روزانه درس فارسی پایه ی دوم ابتدایی فایل ورد اماده شده

طرح درس جدید روزانه درس فارسی پایه ی دوم ابتدایی فایل ورد اماده شده

اهداف جزئی

  1. آشنایی با پرچم ایران و مفهوم هر یک از رنگ های آن
  2. شناخت علامت وسط پرچم و مفهوم آن
  3. ایجاد حس احترام و علاقه به پرچم ایران به عنوان نماد استقلال کشور
  4. تقویت حس میهن دوستی

5. آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با واژه های هم نویسه


خرید آنلاین